KÜLTÜREL MEKANLAR

KÜLTÜREL MEKANLAR

Kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, gazete ve dergi sayıları gibi maddi kültür öğeleri toplumun kimliğini oluşturan ve gelişmişlik göstergeleri arasında yer alan çok önemli unsurlardır.2011 yılı TÜİK rakamlarına göre Balıkesir ve Çanakkale’nin dahil olduğu TR22 Bölgesi’nde mevcut kütüphane sayısı, Türkiye’deki toplam kütüphane sayısının yaklaşık yüzde 3’ünü; kitap sayısı, ülke genelindeki mevcut kitapların yaklaşık yüzde 3,5’ini oluşturmaktadır. Bölgede bulunan 33 kütüphanenin 22’si Balıkesir’de, 11’i Çanakkale’de yer almaktadır. Kütüphane sayısında bir önceki yıla kıyasla 2011 yılında hem Bölgesel hem de ulusal düzeyde bir azalma söz konusudur. Halk kütüphanelerinden yararlanma oranı bin kişi başına 349 olup Bölge, bu oran ile 26 Bölge arasında 10. sırada yer almaktadır.

 

Kütüphaneler

 

Balıkesir ili genelinde 22 kütüphane bulunmaktadır.  Bin kişi başına halk kütüphanelerinden yararlanma sayısı 2014 yılında 324 olarak gerçekleşmiştir.

 

Balıkesir Merkez’de 4 halk kütüphanesi ile üç çocuk kütüphanesi; Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçeleri ile Akçay ve Zeytinli’de Halk Kütüphaneleri bulunmaktadır. Balıkesir ili kütüphaneleri gerek öğrenciler gerekse halk tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Balıkesir kütüphane kullanım ortalamaları Türkiye ortalamasının %25,5 üzerindedir.

 

Balıkesir Üniversitesi’nin Merkez Kütüphane’si de yeni otomasyon sistemi KOHA erişimine açılmıştır. http://katalog.balikesir.edu.tr adresinden erişim sağlanacak olan sistemde, kullanıcılar kitap süre uzatma ve ayırma işlemlerini aynı adresi kullanarak, T.C kimlik no ve şifre doğrulaması ile yapabilmektedir.

 

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, evlere ödünç kitap verme servisi de başlatmıştır.

 

Kent Arşivi

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Arşiv’i Belediye Meclisi’nin 5 Eylül 2006 tarihinde aldığı kararla gerçekleştirilmiştir. Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin bulunduğu binada 3. katta çalışmalarını sürdürmektedir. Herhangi bir “ücret" veya “üyelik" olmaksızın her araştırmacıya hizmet sunmaktadır.

 

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi

 

Elektrik Fabrikası" olarak inşa edilen ve uzun yıllar bu işlevini sürdürdükten sonra, restore edilen Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi, 313 koltuk kapasiteli bir toplantı salonu ile iki kata ayrılmış soyunma ve dinlenme odalarından oluşuyor. Kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerin büyük bölümüne kucak açan merkez; ses, ışık ve ısı sistemleriyle her tür toplantı ve gösteriye cevap verebilecek konforu haiz bulunuyor.

 

Sinema ve Tiyatrolar

 

Balıkesir 27 sinema salonuna, 18 tiyatro salonuna sahiptir. Bölge, bu veri bazında 26 Bölge içinde 15. sıradadır. Ancak seyirci sayısına bakıldığında 19. sırada yer almaktadır. TR22 Bölgesi’nin, sinema koltuk sayısı bakımından daha üst sıralarda yer almasına rağmen; seyirci sayısı bakımından gösteri sayısı daha az olan Bölgelerin bile gerisinde kaldığı görülmektedir.

 

2011 yılı TÜİK verilerine göre TR22 Bölgesi, 26 Bölge içinde tiyatro salonuna sahip olmayan tek Bölgedir. Ancak Bölgede özel tiyatro sahnelerinin yanı sıra tiyatro oyunlarının sergilendiği çok amaçlı salonlar bulunmaktadır.

 

Yerel Medya

 

Yazılı medya istatistiklerine bakıldığında Bölgede 93 adet gazete, 29 adet dergi yayımlanmaktadır. Söz konusu veriler, Türkiye genelinin sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 0,7’sine karşılık gelmektedir. Ele alınan veriler, Bölge genelinde sosyo-kültürel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.. Buna yönelik sosyo-kültürel hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak yapıların geliştirilmesi gerekmektedir.