1999 - 2014 Balıkesir Kamu Yatırımlarının Analizi

Balıkesir’in, genel bütçeden 1999 - 2014 yılları arasında il genelinde aldığı kamu yatırımlarının miktarı, sektörel dağılımı ve alınan yatırım tutarına göre iller sıralamasındaki yeri aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Balıkesir’in, genel bütçeden 1999 - 2014 yılları arasında il genelinde aldığı kamu yatırımlarının miktarı, sektörel dağılımı ve alınan yatırım tutarına göre iller sıralamasındaki yeri aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Mukayesenin anlamlı olmasını sağlamak için Tarım,  Madencilik,  İmalat, Enerji, Ulaştırma, Turizm, Konut, Eğitim, Sağlık ve Diğer Kamu Hizmetleri şeklinde kategorize edilen sektörlerde yapılan kamu yatırımlarına cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar, proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılarak, (ilgili yılın deflatörüne bölünerek) 2015 yılı fiyatlarına dönüştürülmüştür.

Tablodaki rakamların değerlendirilmesinden çıkan sonuçları şu başlıklar altında toplayabiliriz:İncelenen 1999-2014 döneminde en fazla kaynak ayrılan ilk üç sektör sırasıyla Tarım, Dİğer Kamu Hizmetleri, İmalat ve Eğitim olmuştur.

Kamu yatırımlarından en az payı alan sektörler Konut ve Turizm’dir.

Balıkesir’in, aldığı yatırıma göre iller sıralamasındaki yeri 15 ile 30’unculuk arasında değişmektedir. 2002, 2004 ve 2012 yıllarında 15’inci sırayı alırken, 2013’te 29’uncu ve 2014’te 30’uncu sıraya gerilemiştir.

2015 Yılı fiyatları ile en fazla kamu yatırımının yapıldığı yıl 382 milyon 840 bin ₺ ile 2012’dir. 2014 yılında iller sıralamasında 30’uncı olmasına karşın alınan 371 milyon 377 bin ₺’sı yatırım son 16 yılın en iyi ikinci rakamıdır.

Ulaştırma ve Haberleşme sektörüne yapılan yatırım harcamaları, 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 91 artış göstermiştir. Bunun sebebi yol yenilemeye ayrılan kaynakların önemli ölçüde artırılmış olmasıdır. 2013 yılında TCK için ayrılan kaynak 16 milyon 433 bin ₺ iken; 2014 yılında 56 milyon 630 bin ₺’ye çıkartılmıştır.

Balıkesir’in  lider bir tarım kenti olması, sanayisinin özellikle tarım ve hayvancılık ürünleri ile doğal kaynakların işlenmesine yönelik olarak gelişmesi, kamu kaynaklarının da bu sektörlere yönelik kullanımını desteklemiştir.


Beş Yıllık Dönemlerin Mukayesesi
Balıkesir’e 2000 - 2014 döneminde yapılan toplam kamu yatırımlarının 5’er yıllık periyotlara göre mukayesesini yaptığımızda, önceki döneme göre düzenli bir artış olduğu görülüyor. 2010-2014 döneminde 1 milyar 773 milyon 512 bin ₺ olarak gerçekleşen kamu yatırımları, önceki beş yıla oranla yüzde 32,4 büyüme olduğunu gösteriyor. Son 15 yılda gerçekleşen kamu yatırımlarının toplamı ise 2015 yılı fiyatlarıyla 4 milyar 161 milyon 599 bin Türk Lirası.

Balıkesir’e yapılan kamu yatırımlarının sektörel olarak dağılımı aşağıdaki tablodadır.Kaynak:

TC Kalkınma Bakanlığı www.kalkinma.gov.tr

*İl Bazında Yatırım Raporları