Balıkesir'in İklimi

Balıkesir'de üç iklim bir arada görülür. Ege kıyılarında Akdeniz, kuzeyde Marmara ve iç bölgelerde kara iklimi hüküm sürer. İç kısımlarda ise bu fark büyüktür. Dağlık doğu bölgede kışlar sert ve yazlar serin geçer. 

Hem Ege Denizi’ne hem de Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir ve ilçelerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yörede, genellikle Akdeniz iklimi hüküm sürmekte ise de bu iklim karakteristiğine daha çok Ege kıyılarında rastlanmaktadır. Kıyılarda yaz ve kış arasındaki ısı farkı azdır.

İç kesimlerde karasal iklimin etkisi görülür, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.  Kışın Ege kıyılarının alçak kesimleri fazla soğuk olmazken Marmara kıyılarında Balkanlar’dan gelen soğuk baskınları etkili olur.

Yıllık ortalama sıcaklığı 14,3 °C olan Balıkesir’de bugüne değin ölçülen en düşük hava sıcaklığı -18,8 °C (15 Şubat 2004), en yüksek hava sıcaklığı ise 43,7 °C (13 Ocak 1954) olarak kayıtlara geçmiştir.


Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1954 - 2013)

Balıkesir’ de yağışların % 45’lik bir kısmı kış aylarında, % 5’ lik kısım ise yaz aylarında olmaktadır.

Rüzgâr hızının 10,8 ile 17,1 m/sn arasında olduğu günler yılda toplam 57 gündür. Yıllık ortalama rüzgâr hızı en fazla 4,0 m/sn ile Bandırma’dadır.

Basınç rasatları Balıkesir Merkez, Bandırma, Ayvalık ve Edremit istasyonlarında yapılmaktadır. Bu istasyonlar içinde yıllık ortalama aktüel basınç değerleri en düşük 999,3 mb ile Balıkesir’ de en yüksek 1014,8 mb ile Ayvalıkta ölçülmüştür. İstasyonlar arası Basınç değişikliğinin en önemli nedeni istasyon yüksekliğinin farklı olmasıdır. Balıkesir istasyonu yüksekliği 147 m. iken Ayvalık istasyonu 4 m.’ de dir.

Nisbi nem rasatları bütün büyük ve küçük klima istasyonlarında yapılmaktadır. Balıkesir’ in yıllık ortalama nisbi nem değeri % 71,3’ tür.

Kaynak:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü -  www.mgm.gov.tr