Geleneksel Çocuk Oyunları

Çocuk Oyunları el oyunları,topluluk halinde oynanan grup oyunları ve ip oyunları olarak üçe ayrılabilir.El Oyunları: Genellikle iki kişi ile oynanan oyunlardır. İki oyuncu karşılıklı dururlar,elleri ve ayaklarıyla söyledikleri tekerlemenin ahengine uygun ritmik hareketler yaparlar. Her iki oyuncu da aynı hareketleri aynı anda yapıp,aynı tekerlemeyi söylerler. Oyunda geçerli bu ritmik hareketler bazen iki çocuğun sadece ellerini değişik şekillerde vurarak, bazense hem elleri hem de ayak hareketleriyle oynanmaktadır.

Hem el hem ayakla oynanan oyunlarda,bir birlerinin kollarına girip zıplaya zıplaya önce bir yana,sonra bir yana dönmeler yada önce birinin diğeri etrafında el şaklatarak dönmesi vb. şekiller göze çarpmaktadır.

Bu oyunlarda tekerlemelere ahenkli bir hava verilerek oyunun ritmi sağlanır. Tekerlemenin ahengini sağlamak için mısra sonları kafiyelidir. Oyun türlerinde ölçü olmadığı gibi mısra sayısı da tekerlemenin uzunluğuna kısalığına bağlıdır.

Oyun sözlerinde anlam aranmaz. Oyun sözleri çocukların rahatça söyleyebilecekleri sözlerden oluşur.

Tekerlemeler:

 • O mella nugetalla
  Uvva andır mandır matmazella
  Bir kuru kafa
  Koydum rafa
  Raftan aldım
  Tepsiye koydum
  Yemesiye tatlı
  Maymun suratlı
  İğde ağacı yarıldı
  Kralın kızı bayıldı
  Annesi geldi ayıldı
  Babası geldi bayıldı.

 • Demir kapı aralık
  Kızlar beş bin dolarlık
  Erkekleri sorarsan
  Fıçıdan çıkmış pis balık

 • -Adınız
  -Mualla
  -Ah ne ala Mualla
  -Yaşınız
  -Onbeş
  -Tam Bana göre bir eş .Eviniz?
  -Köşebeşı
  -Tam bizim kinin yanıbaşı. Ne yersiniz?
  -Fındık ,fıstık,dondurma
  -Biraz da bana verir misiniz?
  -Pışııık !

 • Annem babam
  Minareden su çeker su çeker
  Halka da boynumdan geçer
  Halka da boynumdan geçer

 • Çantamı taktım koluma
  Çıktım asfalt yoluna
  Ben subayı beklerken
  Çöpçü girdi koluma

 • Ayakkabım toz atar
  Çöpçü bana göz atar
  Gözün kör olsun çöpçü
  Elalem bize bakar

Grupça Oynanan Oyunlar:

İlde grupça oynanan çocuk oyunlarından birkaçı şunlardır:

 • Grup halinde toplanan çocuklar önce bir ebe seçerler. Bir yuvarlar oluşturulur. Ebe çocuklardan oluşan halkanın etrafında koşar adımlarla dolaşırken bir taraftanda hep bir ağızdan oyunun sözlerini tekrarlarlar:

  Arabistan buğdayları
  Seçtiğini biçerler
  Ebe etrafında döndüğü halkadan her hangi bir arkadaşının omuzundan tutarak :
  Kız seni almaya geldim,
  Halini sormaya geldim
  Bundan sonra çık dışarı

  Diyerek arkadaşını halkadan çıkarır,arkasına alır. Ebeye takılan oyuncu da ebeyle beraber koşar adımla halkanın etrafında dönmeye başlar. Bir yandan da oyunun sözlerini söylemeye devam ederler:

  Bir kızım oldu hah hah hah
  Bir kızım oldu hah hah hah

  Ebe yanına aldığı oyuncuyla en başından başlayarak aynı şeyleri tekrarlarlar. Böylece ebenin arkasına aldığı oyuncu sayısı her seferinde artar. Halkada bir kişi kalıncaya kadar oyuncular ebenin arkasına eklenerek devam eder. Bir kişi kaldığında oyun biter ve geri kalan bir kişi de tekrar başlayacak oyun için ebe seçilmiş olur.

 • Oyuncular eşit sayıda gruba ayrılırlar. Sayışarak veya alışarak (Ebe grubu belirlemek için tekerleme veya küçük ayak oyunlarının kullanılması) ebe olan grubu belirlerler.

  Oyun için bir yer seçilir. Sınırları çizilir. Ebe gruptan bir kişi bekçi seçilerek oyun yerinde bırakılır. İki gruptan ebe olmayan gruptaki oyuncular kaçarlar. Diğer grubunu oyuncuları da onları yakalamaya çalışırlar. Bu arada oyuncular grup arkadaşlarını bilmek zorundadır. Ayrıca hızlı koşanlar da bu oyunda avantajlıdır. Yakalanan oyuncular getirilip oyun yerine,bekçinin gözetimine bırakılır. Grup arkadaşları da yakalanan oyuncuları kurtarabilmek için bekçiye ve ebe oyunculara yakalanmadan gelip yakalanmış arkadaşlarından birine temas edip “ Ceryan” demesi gerekmektedir. Bekçinin diğer oyuncuları yakalanmış oyunculara yaklaştırmaması gerekmektedir. Oyun, ebe oyuncuları diğer oyuncuları hepsini yakalayıp oyun yerine getirmesiyle sona erer. Bu kez hiç sayışmadan diğer grup ebe olur.

 • Eşit oyuncuya sahip iki grup oluşturulur. Birinci grup kendi aralarında hepsi birer takma isim bulurlar. Yan yana sıralanırlar. Aynı şekilde diğer grupta yan yana sıralanır. İki grup karşılıklı dururlar. Birinci grubun başı seke seke diğer grubun başına gider. Aralarında ahenkli bir şekilde şu konuşmalar geçer.

  -Seke seke ben geldim
  -Şıngırdaklım hoş geldin
  -Bey babamın tabakası kalmış,onu almaya geldim.
  -Beğen de beğendiğini al.

  Daha sonra birinci grubun baş oyuncusu diğer grubun oyuncularının arkasından dolaşarak bir oyuncunun gözlerini kapatır. Grubundaki oyunculardan birinin takma ismini söyleyerek çağırır. Çağırılan oyuncu gözleri kapalı oyuncunun yani ebenin alnına- kim olduğunu belli etmeden – vurup yerine döner. Ebenin gözleri açılır ve kimin vurduğu sorulur. Kimin vurduğunu bilirse o oyuncu ebe oyuncunun grubuna geçer. Bilemezse ebe oyuncu karşı gruba geçer.

  Oyun karşılıklı gidip gelmelerle devam eder.

İp Oyunları:

Diğer oyunların yanı sıra ip atlama da çocukların özellikle kız çocuklarının en çok sevdikleri oyunlar arasında yer almaktadır. İki katlı ve tek katlı olarak sallanan iplerle atlanan ip oyunları vardır. Bir yandan ip atlanırken diğer yandan da bazı tekerlemeler söyleyerek oyun renklendirilir. İşte özellikle ip atlarken kullanılan tekerlemelerden bazıları şunlardır;

 • Lelali Belkıs
  İçeriye gel kız
  İpten tut
  Dışarıya çık kız

 • Şirin baba gir
  İçeriye gir
  Gargamel geliyor
  Dışarıya çık

 • Arabi Arabi
  Döner dolabi
  Kızlar giyer
  Naylon çorabi
  Erkekler içer
  Raki şarabi
  Arabi Arabi
  Döner dolabi

 • Şu karşı ki dağlar
  İçin için ağlar
  Annesi ölmüş
  Onun için ağlar
  Şu karşıya bak
  Otur da kalk
  Sigaranı yak
  Keyfine bak
  Denizde dalga
  Hoş geldin abla
  Mendili salla
  ----- kere hopla

 • Balkondan atla
  Maydanoz topla
  Kız ben sana ne dedim
  Ağzını topla
  Kızın adı Neşe
  Saat geldi beşe
  Haydi gidelim dansa
  Orda yersin pasta

 • Çi çi çikolata
  Hani bana limonata
  Limonata bitti
  Hanım kız gitti
  Nereye gitti
  İstanbul’a gitti
  İstanbul’da ne yapacak
  Terlik pabuç alacak
  Terlik pabucu napacak
  Düğünlerde şıngır mıngır giyecek.

 • Aydede aydede
  Senin evin nerede
  Şahin tepede
  Karın napıyor
  Yemek yapıyor
  Kızın napıyor
  Dikiş dikiyor
  Oğlun napıyor
  Köpek bakıyor
  Hav hav hav