Balıkesir’in İletişim Altyapısı - Haberleşme

TR22 Bölgesinde ve Balıkesir’de iletişim altyapısı gelişmiştir. İstanbul-İzmir bağlantısını sağlayan 3 iletişim ağı bölgede bulunmakta olup, bu alternatifler sayesinde iletişim güvenliği sağlanmış durumdadır. Balya, ana hatların kesişim noktasını oluşturduğundan Bölge iletişim ağı açısından önemli bir yere sahiptir.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2014 Yılı İstatistik Bülteni’nden alınan Balıkesir’e ait 2008-2013 dönemine ait iletişim verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2013 yılı verilerin önceki yılla mukayesesi, kentin iletişim trendlerini çok yakından izlediğini göstermektedir
Bazı temel iletişim verilerindeki değişim şu şekildedir:
Son yıllarda fiber kablo hatlarına oldukça önemli yatırımlar yapılmaktadır. Özellikle Bölgede yoğunluk gösteren rüzgâr enerji santrallerinin merkezlere olan iletişimlerini sağlamada fiber hatlar tercih edilmektedir. 2011 yılında bölgede fiber internet kullanıcısı yokken, Fiber optik kablo uzunluğu 2013 yılında önceki yıla göre yüzde 7,93 oranında artış göstererek 4368 km’ye ulaşmıştır.

2013 yılında genişbant internet toplam abone sayısı 461 bin 982’ye ulaşarak önceki yıla göre yüzde 18,85 oranında artış gerçekleştirmiştir. Mobil cihazlardan internete bağlananların sayısı yüzde 24,26; sabit geniş bant internet abonelerinin sayısı ise yüzde 7,70 artış göstermiştir.

Balıkesir’de mobil telefon abonelerinin 2G’den 3G’ye geçişi rakamlara aynen yansımış durumdadır. Buna göre, 2013 yılında önceki yıla göre 2G abonelerinin sayısı yüzde 19,54 azalırken; 3G abonelerinin sayısı yüzde 19,21 artmıştır. 2013 sonunda mobil telefon abone sayısı toplam 1 milyon 3 bin 89’dur. Mobil aboneler hızla artarken, sabit telefon erişim hat sayısı yüzde 6,95 azalmıştır.

Aralık 2013 itibariyle Türkiye’de toplam 69.661.108 adet mobil abone bulunmaktadır. Balıkesir’deki mobil abone sayısı Türkiye toplamının yüzde 1,43’üne denk gelmektedir. İnternet üzerinden TV yayınlarına ulaşım imkanının bulunması, kablo TV abone sayısının yüzde 6,30 düşmesi sonucu doğurmuştur.

Kaynak:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - http://btk.gov.tr/
Yıllık İstatistik Bülteni - 2014