Tekerlemeler ve Ağıtlar

Tekerlemeler masalların başında veya söz arasında,kelimelerin bezerliğinden de yararlanarak söylenen yarı anlamlı yarı anlamsız sözlerdir. Balıkesir tekerlemelerinden örnekler şunlardır: • Çatlak patlak yusyuvarlak
  Kremalı börek sütlü çörek
  Çek dostum çek
  Amanın dostum çek
  Çek çek amca
  Burnu kanca
 • Al sana bir tabanca
  Tabancanın küreği
  Hop hop eder yüreği
  Akşama fincan böreği
 • Keşkekçinin keşkeklenmiş keşkek kepçesi ,
 • Kapıyı gıcırdattırıcılardanmısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardanmısın, ne kapıyı gıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.
 • Leylek leylek lekirdek. Hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok.
 • Mehmet Mehmet Mehmedi ; eski susam demeti, çanak çömlek koymadı, hepsini donuna yamadı.
 • Tıngır elek, tıngır saç, elim hamur karnım aç.
 • Yağmur yağmur yağ ister evimizin önü sel ister,teknede hamur, tarlada çamur. Ver Allahım ver gümbür gümbür yağmur.


Ağıtlar

Yörede birçok ağıttan biri olan kına gecelerinde gelin ağlatmak için yakılan ağıtlardan “Gelin Ağıdı” şöyledir:

Arpa ektim anız olur,
Buğday ektim beniz olur,
Bu eller bizim neyimiz olur.
Çiçekler içinde menekşe baştır,
Gözü güzel gösteren kaştır,Anadan ayrılan yürekler taştır.
Çanakta pekmez mi sandın anam,
Ocağım yakmaz mı sandın anam,
Beni evden gitmez mi sandın anam?
Evimizin önü iğde,
İğdenin dalları yerde,
Çağırıverin kadın anama nerde?
Evimizin önü mersin,
Mersin dalında ersin,
Çağırıverin kadın anama gelsin.
Evimizin önünden yol ayrılır,
Sarı saçtan tel ayrılır,
Küçük kardeşinden kim ayrılır?
Evimizin önünden binek taşına,
Elim varmaz eğer kaşına,
Çağırıverin koca babamı,
Gelsin kıratın başına.